Privacyverklaring Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman

Datum verklaring: 25-5-2018

Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing voor;

Loon en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman

Oud Wulfseweg 17A

3992LT Houten

M: 06-51226642

T: 030-6339808

bouwmanverhuur.nl

 

Aanleiding

Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

verwerkt persoonsgegevens van:

  • Contactgegevens (potentiele) opdrachtgevers
  • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
  • Bezoekers website
  • Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:
Persoonsgegevens Bewaartermijn
–          Voor- en achternaam Minimaal 2 jaar na laatste contact
–          Adresgegevens Minimaal 2 jaar na laatste contact
–          Telefoonnummer Minimaal 2 jaar na laatste contact
–          E-mailadres Minimaal 2 jaar na laatste contact
–          Locatie voor uitvoeren werkzaamheden Minimaal 2 jaar na laatste contact
–          Bankrekeningnummer Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
–          BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting) Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
–          Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt Minimaal 2 jaar na laatste contact

 

Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren.

Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

 

Doel en grondslag:

Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerking: Grondslag gegevensverwerking
–          Het aanbieden en uitvoeren van diensten Uitvoeren overeenkomst
–          Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Uitvoeren overeenkomst
–          Het afhandelen van jouw betaling

 

Uitvoeren overeenkomst
–          Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst Wettelijke verplichting

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

 

Social media

Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook, Twitter en Linkedin, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Cookies

Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

 

Privacy medewerkers Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman

Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

 

Beveiliging

Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met; Manon Bouwman, info@bouwmanverhuur.nl

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware op onze divice.
  • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Vergrendeling van de devices.
  • Regelmatige aanpassingen van wachtwoorden
Rechten Omschrijving
Recht op inzage

 

Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman vastgelegd en bewaard worden.
Recht op rectificatie

 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door `Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman.
Recht op overdracht (dataportabiliteit)

 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman  al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman  vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

 

Wil jij niet dat Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman  jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Recht te openbaren

Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman  dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Loon- en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman  te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Vragen

Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Loon en verhuurbedrijf Nicolaas Bouwman

Oud Wulfseweg 17A

3992LT Houten

M: 06-51226642

T: 030-6339808