Opdrachtgever: S. Kemp te Houten
Werkzaamheden: Riolering leggen, uitkisten erfverharding, aanvullen fundering, straatwerk, plaatsen trampoline