Opdrachtgever: Otte B.V.

Werkzaamheden: Uitgraven fundering, stelcon platen leggen, nutsvoorzieningen